Ik meen dat een vraag vaak beter helpt dan een antwoord. Dat een goede vraag stellen net zo moeilijk is als een goed antwoord geven. Dat belangrijke vragen soms ongemakkelijk zijn. En, dat belangrijke antwoorden richting geven.

Ik meen dat er veel manieren van spreken zijn, en even zoveel manieren van luisteren. Dat luisteren iets anders is dan horen, dat kijken iets anders is dan zien en dat weten iets anders is dan begrijpen.

Ik meen dat proces niet zonder inhoud kan en dat andersom wel mogelijk is.

Ik meen dat bijeenkomsten -of dat nu vergaderingen, strategie dagen of conferenties zijn- belangrijke gelegenheden zijn om beter geïnformeerd te raken, beter te begrijpen, wijzer te worden of om in beweging te komen. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst formuleer je de vragen en kies je werkvormen. Het luistert nauw.